Susana Ferrer Delgadillo

Susana

Ferrer

Delgadillo

https://www.coronasadvocats.com/wp-content/uploads/2021/03/susana-ferrer-delgadillo-900x1100-bw-q90.jpg

Currículum

Formació

Llicenciada en Dret (1998) i Màster en Estudis Jurídics Avançats en l'especialitat de Dret Públic per la Universitat de Barcelona. 2015.

Preparació Oposicions al cos d'advocats de l'estat. 1998-2003.

Tesina per als estudis de Doctorat sobre "Òrgans Administratius col·legiats de resolució de conflictes: el Jurat d'Expropiacions de Catalunya, el Tribunal Català de Contractes del sector públic i la Junta de Finances de Catalunya". Publicada al Dipòsit digital de la UB 2015.

Experiència Professional

Adjunta al Cap de l'Assessoria Jurídica de la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (període 2001 a 2004) per la qual realitza funcions consultives destinades a assessorar la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (emissió d'informes sobre viabilitat jurídica en relació a tots els àmbits propis del dret patrimonial en relació amb la Generalitat de Catalunya).

Diputada de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Diputada responsable de l'Assessoria Jurídica de l'ICAB i membre de la Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia per a la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Comissió de Normativa.

Directora de la revista Món Jurídic.

Especialitats

Especialista en dret administratiu. Realitza funcions consultives (assessorament, elaboració d'informes) i contencioses (negociació, procediments administratius i jurisdiccionals contenciosos administratius).

La seva pràctica s'ha centrat en l'assessorament a empreses, així com a entitats del tercer sector i Administracions Públiques, en qüestions relacionades amb la contractació pública, subvencions, dret de la competència, autoritzacions i llicències, béns públics, procediments sancionadors, ports i costes , medi ambient, energia i telecomunicacions, entre altres matèries.

A l'Àrea de Dret Mercantil, la seva activitat professional s'ha desenvolupat en l'àmbit de l'empresa familiar, assessorant en matèria de fiscalitat, reorganització societària, operacions de reestructuració i govern corporatiu, planificació successòria i de relleu generacional, pactes i protocols familiars.

Activitat Acadèmica

Professora en el Curs de Postgrau en Contractació Pública de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 2018

Ponent al Curs "La nova Llei de contractes del sector públic" organitzat per l'ICAB. 2018

Ponent al Curs "Programa de Millora de competències en Matèria de contractació pública per Entitats del Tercer Sector Social" organitzat per la Confederació del Tercer Sector.2016, 2017, 2018.

Ponent en les sessions organitzades per l'ICAB sobre el Projecte del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya relatiu a obligacions i contractes.

Ponent del Curs de Curs d'Associacions i Fundacions en el Dret Civil de Catalunya.
Ponent del Curs de Propietat horitzontal i arrendaments de l'ICAB.

Ponent del Curs de Dret Patrimonial de l'ICAB.

Ponent a la Anglo-Spanish Legal Conference celebrada el 8 de juny de 2012 a The Law Society of England and Wales, sobre protecció de dades i comerç electrònic.

Idiomes

Castellà, català, anglès, francès.

© 2021 CORONAS Advocats | +34 934 142 323 | C/ Ganduxer, 10 Esc. A 6º2ª | 08021-Barcelona, España