Información oficial sobre el estado de alarma por el Covid19

Avís legal

Informació general.

En compliment del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest lloc web:
Identitat: CORONAS ADVOCATS, S.L.

Raó social de l'empresa: Coronas Advocats, SLP
Nom del titular: Coronas Advocats
Domicili social: Cl. Ganduxer, 10 6º2ª Esc. A
Població: Barcelona
Província: Barcelona
C.P.: 08021
C.I.F./D.N.I.: B62470174
Telèfon de contacte: 934142323
Correu electrònic: info@coronasadvocats.com
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 40471, foli 15, Full número B-227.201, inscripció 6

Propietat intel·lectual

Els continguts del lloc web, tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de CORONAS ADVOCATS, S.L. i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació d'aquests.
CORONAS ADVOCATS, S.L. és la titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc web. Així mateix, queden reservats en favor de CORONAS ADVOCATS, S.L. tots els drets sobre qualssevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s'incorporessin en el Lloc web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

Reserva de Drets

CORONAS ADVOCATS, S.L. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en el seu web, així com la seva configuració i prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.
CORONAS ADVOCATS, S.L. reserva alguns dels serveis oferts a través del lloc web als usuaris registrats de CORONAS ADVOCATS, S.L. mitjançant l'emplenament del registre d'usuaris de CORONAS ADVOCATS, S.L. a la disposició dels usuaris que desitgin registrar-se en CORONAS ADVOCATS, S.L..
L'usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

Llicència d'enllaços

Tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d'entrada. Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc web hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen:

CORONAS ADVOCATS, S.L. es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

Aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola i europea aplicable. Per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb els serveis prestats a través d'aquesta web i no estigui establerta per llei la jurisdicció competent, seran competents els tribunals de Barcelona (Espanya)

Última actualització: 3 de juliol de 2019