HomeÀrees

https://www.coronasadvocats.com/wp-content/uploads/2021/02/home_cover_3.jpg

Àrees

Assessorament integral

Àrees de pràctica i sectors

https://www.coronasadvocats.com/wp-content/uploads/2021/12/services_areas_practica.jpg
Àrees de pràctica
 • Mercantil
 • Civil
 • Planificació successòria
 • Administratiu
 • Penal
 • Fiscal
 • Compliance
 • Laboral
 • Processal
 • Arbitratge
 • Mediació
https://www.coronasadvocats.com/wp-content/uploads/2021/12/services_sectores.jpg
Sectors
 • Empresa familiar
 • Immobiliari
 • Contractació pública
 • Sector públic
 • Bancari
 • Transport
 • Telecomunicacions
 • Energia
 • Infraestructures
 • Joc online
 • Esport
https://www.coronasadvocats.com/wp-content/uploads/2021/12/services_particulares.jpg
Família / Persones
 • Herències i testaments
 • Matrimonial
 • Protocols familiars
 • Penal
 • Immobiliari, drets reals
 • Bancari
 • Contractual
 • Litigació
 • Compliment fiscal

© 2021 CORONAS Advocats | +34 934 142 323 | C/ Ganduxer, 10 Esc. A 6º2ª | 08021-Barcelona, España